گروه مهندسی آوا
10
خرداد

احیای بناها و اثرات آن بر بازیافت مصالح

احیای بناها و اثرات آن بر بازیافت مصالح

احیای بناها 

تغییر کاربری یک بنای قدیمی دارای تمامی مزایایی است که در بازیافت مصالح ساختمانی وجود دارند . پیش گیری از تخریب ساختمان ها و حفظ آن ها ، علاوه بر اینکه مانع از اتلاف منابع انرژی می شود ، به تداوم استفاده از کاربری های عمومی و تاسیسات زیر بنایی ( که معمولا در ارتباط با آن ها شکل گرفته اند ) کمک می نماید .

به این ترتیب ، ضمن صرفه جویی اقتصادی ، نیاز به سرمایه گذاری مجدد را کاهش می دهد .

احیای بناها و اثرات آن بر بازیافت مصالح

یکی از خصوصیات بناهای قدیمی ظرفیت حرارتی بالای آن ها به دلیل ماهیت و سنگینی جرم مصالح مورد استفاده در آن هاست .

در نتیجه استفاده از سیستم های گرمایش و خنک کردن غیر فعال خورشیدی را امکان پذیر می نماید . کمبودن تعداد طبقات و عمق این بناها به نسبت بناهای جدید نیز این امکان را فراهم می نماید که روشنایی ، تهویه و حرکت در آن ها با شیوه های غیر مکانیکی امکان پذیر شود.

بسیاری ازاین بناها  به دلیل این که متعلق به زمان هایی بوده اند که تامین مصالح ساختمانی یا گرم کردن و سرد کردن بنا مشکل یا گران تر از امروز بوده است ، الگویی از طراحی کارآمد در زمینه ی مصرف بهینه ی انرژی و پیوند با محیط زیست محسوب می شوند . این بنا ها ، بسیاری از اصول ارزشمندی را که امروزه تحت عنوان معماری پایدار (سبز) مطرح شده است ، دارند .

جهت گیری مناسب بنا به منظور استفاده از مزایای جذب انرژی خورشیدی ، قرار دادن اجاق یا تنور خانه در مرکز بنا به منظور توزیع مناسب گرما به تمام فضاها.

قرار گرفتن در مسیر نسیم های مطلوب یا طراحی و خلق عناصر معماری ؛ مانند بادگیر ، حوض خانه ، سرداب ، گودال باغچه و …از جمله مصادیقی هستند که از این مفاهیم نشئت گرفته اند . ( مسجد آقا بزرگ کاشان + تصویر )