گروه مهندسی آوا
06
خرداد

محیط زیست و مصرف مصالح

محیط زیست و مصرف مصالح

 

تقریبا همه ی مصالح ساختمانی ای که در صنعت ساختمان به کار گرفته می شود منشا طبیعی دارند و از محیط زیست به دست می آیند . سنگ، شن و خاک رس از این نوع مصالح محسوب می شوند . استخراج ، تولید و استفاده ی از این مصالح همواره با از بین رفتن مقادیر زیادی از سطح پوسته ی زمین و تغییر در آن همراه بوده است .

مثال های بارز

به عنوان مثال ، برای تولید یک کیسه سیمان با استخراج خاک و رس و آهک ، مقادیر قابل توجهی از سطح زمین از بین می رود سپس برای تبدیل آن ها به سیمان با حرارت دادن به این مواد اولیه ، مقدار بسیار زیادی انرژی مصرف می شود . مشابه این فرآیند در مورد تمامی مواد و مصالحی که در ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرند ، وجود دارند.

استخراج این مواد آثار زیست محیطی نامطلوبی به همراه دارد ، از جمله : آسیب رسیدن به زیستگاه های طبیعی ، از بین رفتن زمین های کشاورزی ، صدمه دیدن چشم اندازهای طبیعی (مانند آنچه در معادن روباز سنگ آهن ، یا خاک رس آجرپزی مشاهده می شود .) منتشر شدن متان ( به دلیل فساد مواد کربن دار )، بروز عوارض و آلودگی های حاصل از حمل و نقل ،انتشار گرد و غبار ،انتشار کربن دی اکسید ،آلودگی هوا و آلودگی صوتی. توجه به ابعاد زیست محیطی مصالح از مهم ترین عوامل در پایداری معماری است .

پایداری ، دیدگاه هزاره ی سوم تمدن انسانی تلقی می شود و شرط لازم برای بقای در روی کره زمین نیل به آن است . با چنین دیدگاهی (( معماری پایدار )) به معنی طراحی هوشمندانه در بهره گیری از عناصر اولیه ی موجود در طبیعت و هماهنگی و توازن با قوانین حاکم بر طبیعت ( انرژی خورشیدی ، باد و … ) است . به طوری که در نهایت ، اجزای معماری با محیط خودسازگاری و انطباق داشته باشند .